Miksi ottaa GoodWorkBuzz -palvelu käyttöön?

  • Ajantasainen kuva työhyvinvoinnin tasosta mahdollistaa sen johtamisen ja kehittämisen. Vuosittainen työhyvinvointikysely kertoo ainoastaan mittaushetken tuloksen ja kehitystyön tuloksien todentaminen on haastavaa.
  • Kun ihmiset saavat äänensä kuuluviin, he sitoutuvat paremmin. Työntekijä on aina oman työnsä paras asiantuntija, miksi emme kuuntelisi heitä?
  • Ajantasaisen palautteen avulla organisaatio voi nopeasti reagoida tarvittaviin asioihin. Ongelmilla on tapana kasvaa aikaa myöten, joten varhainen puuttuminen on aina paras ratkaisu.

Mitä etuja palvelun käytöllä saavutetaan?

  • Oikeisiin asioihin keskittyminen valmiiksi rankatun palautteen perusteella. Ei yritetä korjata kaikkia asioita yhdellä kerralla, vaan aloitetaan kaikkein tärkeimmistä teemoista.
  • Työntekijöiden hyvinvointi ja sitoutuminen lisääntyvät. Kuunnellaan ihmisiä, keskustellaan esille nousseista teemoista ja annetaan huomiota myös työyhteisön positiivisille asioille. Työhyvinvointi kohenee varmasti!
  • Työntekijät mukaan aktiivisesti kehittämään. Miksi työntekijöiltä kysytään aina tiettyjä ennalta määriteltyjä kysymyksiä? Eikö olisi parasta, jos työntekijä saisi itse päättää mitä ja mistä hän haluaa kertoa ja mikä hänelle on kaikkein tärkeintä?

Mitä tästä seuraa?

  • Hyvinvoiva henkilöstö – Sairauspoissaolojen vähentyminen
  • Sitoutunut henkilöstö – Tuottavuuden lisääntyminen
  • Vastuullinen työnantaja – Kohentunut työnantajamaine ja vahva brändi
  • Kokemuksellinen asiakaspalvelu – Tyytyväinen asiakas

Miten GoodWorkBuzz eroaa kilpailijoistaan?

Suurin osa kilpailijoistamme teettää työntekijöille niin sanottuja pulssikyselyitä, eli lyhyitä viikon parin välein syötettäviä kysymyspattereita. Tämä on toki oiva tapa saada jaettua esim. iso työhyvinvointikysely pidemmälle aikavälille tai selvittää kyseisen viikon vastauten taso kyseisiin kysymyksiin.

GoodWorkBuzzin etu näihin pulssikyselyihin verrattuna on se, että meidän palvelussamme työntekijät itse kertovat, mikä heidän mielestään työyhteisössä on hyvin ja missä on vielä parantamisen varaa. Toisin sanoen työntekijän rooli muuttuu perinteisestä tutkittavasta objektista omia havaintoja tekeväksi subjektiksi, joka tuo esiin omia kokemuksiaan ja näkemyksiään. Tämä mahdollistaa myös sen, että saamme isostakin ryhmästä tulokset, joista selviää, mihin asioihin organisaatiossa kannattaa keskittyä aivan ensimmäiseksi.

Huom! Tarjoamme asiakkaillemme myös valmiita kysymyksiä, joilla voidaan tarpeen tullen tarkentaa tai täydentää työyhteisössä esille nousseita teemoja. Näitä kysymyksiä voidaan esittää kätevästi pikakysely -toiminteemme avulla.