Miksi ottaa GoodWorkBuzz -palvelu käyttöön?

Mitä kertoo perinteinen työhyvinvointikysely?

 • Vuosittainen työhyvinvointikysely kertoo ainoastaan mittaushetken tuloksen ja kehitystyön tuloksien todentaminen on haastavaa. Ajantasainen kuva työhyvinvoinnin tasosta mahdollistaa sen johtamisen ja kehittämisen.
 • Kun ihmiset saavat äänensä kuuluviin, he sitoutuvat paremmin. Työntekijä on aina oman työnsä paras asiantuntija, miksi emme kuuntelisi heitä?
 • Ajantasaisen palautteen avulla organisaatio voi nopeasti reagoida tarvittaviin asioihin. Ongelmilla on tapana kasvaa aikaa myöten, joten varhainen puuttuminen on aina paras ratkaisu.

Mitä etuja palvelun käytöllä saavutetaan?

 • Kehityskohteiden ja prioriteettien selvitys on helppoa valmiiksi rankatun palautteen perusteella.
 • Uudessa versiossa automaattiset opasteet, jotka antavat työhyvinvoinnin ammattilaisen neuvoja erilaisissa työyhteisön tilanteissa.
 • Raskaan vuosittaisen kyselyn vaatima rutiinityö vähenee ja henkilöstöihmiset voivat vapauttaa aikansa tärkeämpiin tehtäviin.
 • Ajantasainen palaute antaa työnhyvinvoinnista luotettavan tason ja ongelmiin on mahdollista puuttua ennaltaehkäisevästi.
 • Työyhteisön positiviisuus lisääntyy, kun fokusta keskitetään myös olemassa oleviin positiivisiin asioihin.
 • Työntekijät saadaan mukaan aktiivisesti kehittämään. Yhdessä kehittäen muutoksetkin tehdään yhdessä, eikä erillisiä jalkauttamisia tarvita.

Mitä tästä seuraa?

Peukku työhyvinvoinnille

 • Hyvinvoiva henkilöstö – Sairauspoissaolojen vähentyminen
 • Sitoutunut henkilöstö – Tuottavuuden lisääntyminen
 • Vastuullinen työnantaja – Kohentunut työnantajamaine ja vahva brändi
 • Kokemuksellinen asiakaspalvelu – Tyytyväinen asiakas

Miten GoodWorkBuzz eroaa kilpailijoistaan?

Suurin osa kilpailijoistamme teettää työntekijöille niin sanottuja pulssikyselyitä, eli lyhyitä viikon parin välein syötettäviä kysymyspattereita. Tämä on toki oiva tapa saada jaettua esim. iso työhyvinvointikysely pidemmälle aikavälille tai selvittää kyseisen viikon vastauten taso kyseisiin kysymyksiin.

GoodWorkBuzzin etu näihin pulssikyselyihin verrattuna on se, että meidän palvelussamme työntekijät itse kertovat, mikä heidän mielestään työyhteisössä on hyvin ja missä on vielä parantamisen varaa. Toisin sanoen työntekijän rooli muuttuu perinteisestä tutkittavasta objektista omia havaintoja tekeväksi subjektiksi, joka tuo esiin omia kokemuksiaan ja näkemyksiään. Tämä mahdollistaa myös sen, että saamme isostakin ryhmästä tulokset, joista selviää, mihin asioihin organisaatiossa kannattaa keskittyä aivan ensimmäiseksi.

Huom! Tarjoamme asiakkaillemme myös valmiita kysymyksiä, joilla voidaan tarpeen tullen tarkentaa tai täydentää työyhteisössä esille nousseita teemoja. Näitä kysymyksiä voidaan esittää kätevästi pikakysely -toiminteemme avulla.

ETUSIVULLE