Muutostilanteisiin liittyy aina epävarmuutta ja monenlaisia kysymysmerkkejä. Muutoksen aiheuttama epävarmuus nostaa helposti esiin erilaisia huolia ja huhut saattavat alkaa liikkua käytävillä. Muutostilanteissa viestintää on tarpeen tehostaa, jolloin GoodWorkBuzz on anonyymi palautekanava, jossa ihmiset voivat vapaasti kysyä mieltään askarruttavia kysymyksiä. Samalla organisaatiossa on mahdollista seurata henkilöstön suhtautumista muutoksiin sekä seurata ilmapiirin kehittymistä läpi koko muutosprosessin. Henkilöstön palautteen kautta esille nostamat teemat antavat hyvän mahdollisuuden vastata ihmisten mieltä askarruttaviin kysmyksiin, jolloin huhuille ja väärille tulkinnoille ei jää paljon tilaa.