HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 §

 

 1. REKISTERINPITÄJÄ

 

Good Workin Oy (jäljempänä “GoodWorkBuzz tai GWB“)

Y-tunnus: 2781772-3

Osoite: Mäenpääntie 28, 21500 Piikkiö

Kotipaikka: Kaarina

 1. REKISTERIASOITA HOITAVA HENKILÖ

Turo Lähteenmäki

Osoite: Mäenpääntie 28, 21500

Puh. 040 7070 179

 1. HENKILÖREKISTERIN NIMI

GoodWorkBuzz -palvelun rekisteriseloste

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on GWB -palvelun käyttäjän tunnistaminen, GWB -palvelun toteuttaminen ja kehittäminen, asiakasmäärien mittaaminen ja analysointi ja tutkimustoiminta sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 1. REKISTERÖITÄVÄT TIEDOT

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot (etunimi ja sukunimi, sähköpostiosoite)
 • Tunnistetiedot (käyttäjätunnus ja salasana)
 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tähän henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään GWB -palvelun käyttäjäksi tai päivittäessään tietojaan. GWB voi käyttää lisäksi palvelun edellyttämiä evästeitä.

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa. 

 1. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan Leanorin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole GWB:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa olevaa aineistoa ei ole.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään GWB:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. rekisterin suojaaminen salasanasuojauksella.

 1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

 1. TIETOJEN KORJAUS

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 1. MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.