Tavanomainen sairastelu ja niihin liittyvät poissaolot ovat jokaisen työpaikan ja työntekijän arkea. Alasta ja työtehtävistä riippuen vuotuiset poissaoloprosentit vaihtelevat tyypillisesti noin 2-8% välillä. Jos työpaikan sairauspoissaolot ja esimerkiksi pienet lyhyet poissaolot alkavat lisääntyä, on syytä tutkia tarkemmin mistä muutos johtuu.

Työssäviihtymisen laskiessa poissaolot lisääntyvät ja ne saattavat kieliä suuremmastakin taustalla vaikuttavasta ongelmasta. Sairauspoissaolojen seuraaminen on hyvä tapa seurata henkilöstön hyvinvointia, mutta valitettavasti muutokset havaitaan yleensä vasta siinä kohtaa, kun asiat ovat jo tapahtuneet. GoodWorkBuzz -palvelun avulla poissaolojen mahdollisten taustalla vaikuttavien ongelmien juurisyyt saadaan esiin ja asioihin on mahdollista puuttua jo ennen, kuin poissaolojen määrä alkaa kasvaa.